Koktajl na bazie:

Polityka prywatności

Dane osobowe użytkownika serwisu są gromadzone i przetwarzane w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Za dane osobowe w rozumieniu ustawy (art. 6) uważane są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane, jakie administrator serwisu będzie gromadził:

 • login, adres e-mail użytkownika, hasło potrzebne do rejestracji w serwisie internetowym,
 • dane podawane przez użytkownika przy okazji korespondencji z administratorem serwisu (za pomocą e-maila, telefonu),
 • podczas odwiedzin strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP użytkownika, typu przeglądarki, systemu operacyjnego itp.,
 • inne dane podane przez użytkownika.

Przetwarzanie danych:

 • nie ma na celu ich dalszej odsprzedaży innym podmiotom,
 • podawanych przy rejestracji – będą one wykorzystywane wyłącznie po to, by użytkownik mógł zalogować się do systemu. Rejestracja jest dobrowolna, ale konieczna, by dokonać w serwisie pewnych dodatkowych operacji takich jak stworzenie swojego profilu,
 • zbieranych automatycznie - mogą być użyte do diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych administratora serwisu, analizy naruszeń bezpieczeństwa, badań ankietowych, analizy zachowań użytkownika w serwisie internetowym, zbierania danych demograficznych o takowych lub do zarządzania stroną www. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku,
 • zbieranych w związku z prowadzoną z użytkownikiem korespondencją – będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania użytkownika.

Uprawnienia specjalne:

 • w przypadku kontroli Generalnego Inspektora Danych Osobowych – administrator może udostępnić dane osobowe pracownikom organu,
 • w razie naruszenia prawa, postanowień Regulaminu, w innych sytuacjach określonych przez przepisy obowiązującego prawa – administrator może udostępnić dane osobowe użytkownika (jeśli takie posiada) organom sprawiedliwości.

Inne uprawnienia administratora serwisu:

 • adres e-mail podany przy rejestracji będzie wykorzystywany do informowania użytkownika o zdarzeniach systemowych takich jak rejestracja, zmiana hasła itp., odpowiadania na pytania zadane przez użytkownika, przesyłany również będzie na niego newsletter, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę [przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio],
 • Administrator zastrzega sobie prawo telefonowania do użytkownika w uzasadnionych przypadkach,
 • Administrator w obsłudze strony internetowej wykorzystuje tzw. Cookies, które umożliwiają prawidłowe wyświetlenie strony – dostosowane do systemu internetowego użytkownika, nie zawierają one danych osobowych,
 • dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
 • Administrator zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian w niniejszej polityce prywatności, podczas korzystania z serwisu użytkownik akceptuje ją w brzmieniu z chwili zawarcia umowy.

Zmiana i usunięcie danych osobowych:

 • Użytkownik ma możliwość modyfikacji swoich danych osobowych poprzez ich zmianę w formularzu dostępnym w profilu użytkownika po zalogowaniu,
 • w każdym momencie można usunąć swoje konto w serwisie internetowym, w tym celu należy wysłać e-mail na: , zgłaszając żądanie wykreślenia użytkownika z bazy danych. Mail powinien zostać wysłany z adresu poczty podanego przy rejestracji.

Dane osobowe gromadzi i przetwarza firma Leuconoe Software and Hardware, 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Szwedzka 14a/3

Uwaga: Administrator nie prowadzi weryfikacji na temat wieku Użytkownika. Osoby niepełnoletnie nie powinny korzystać z serwisu, wysyłać zapytań, czy też w inny sposób kontaktować się ze administratorem serwisu, jak i nie powinny serwisu przeglądać bez wiedzy przedstawicieli ustawowych bądź opiekunów.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych oraz niniejszej polityki prywatności – prosimy o kontakt. E-mail:

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a my co piątek dostarczymy ci najlepsze przepisy na weekend prosto na twoją skrzynke!